1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych

34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki