7 lipca w Świdniku odbędą się Regionalne obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980

34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki