Pensja minimalna w 2020 r. wyniesie – 2600 zł

34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki