Zapraszamy na 3. Forum Kobiet NSZZ Solidarność

34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki