LW Bogdanka otrzymała nagrodę XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

2019 r.