LW Bogdanka otrzymała nagrodę XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

2018 r.