Parlament Wolnej Polski

I Zjazd Solidarności to był parlament wolnej Polski, otwarcie dyskutujący o jej najważniejszych sprawach. Do historii przeszło zwłaszcza Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej.

I Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność obradował w dwóch turach. Od 5 do 10 września oraz od 26 września do 7 października 1981 roku. W zjeździe uczestniczyło blisko dziewięciuset delegatów z trzydziestu ośmiu regionów. Wszyscy wybrani – co w PRL było niespotykane na taką skalę – w wolnych demokratycznych wyborach.

Dyskutowano o wszystkim. O sprawach pracowniczych, historii, Samorządnej Rzeczypospolitej. Do historii przeszło Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, gest solidarności, głośne upomnienie się o prawa innych narodów ujarzmionych przez komunizm.

Ujawnione na Zjeździe spory, zwłaszcza polityczne były mocno prowokowane i podsycane przez SB, która wiele zrobiła, by mieć wpływ na uchwalane dokumenty. Nie zdominowały one jednak obrad, a bezpieka nie ujarzmiła Zjazdu.

Galeria zdjęć z I KZD autorstwa Henryka Nazarczuka z Solidarności Zagłębia Miedziowego

IPN

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com