Solidarność oświatowa będzie strajkować

28 marca odbyło się zebranie władz wykonawczych organizacji oświatowych w Legnicy (z udziałem przedstawicieli oświaty jaworskiej i złotoryjskiej) w celu ustalenia dalszych działań w ramach rozwiązywania sporu zbiorowego zgłoszonego przez Solidarność 19 lutego. Zebrani podjęli decyzję o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia br. Decyzja dotyczy placówek, w których w głosowaniu strajkowym wzięło udział co najmniej 50% pracowników i ponad połowa z nich opowiedziała się za zorganizowaniem strajku.

W Legnicy są to następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa 10, Szkoła Podstawowa nr 18, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Placówek Specjalnych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Muzycznych. Ponadto Zespół Szkół w Legnickim Polu, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Szkoła Podstawowa w Krotoszycach.

W Jaworze to Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 , I Zespół Szkół Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Przedszkole Publiczne nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie, Szkoła Podstawowa w Paszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach.

W Złotoryi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Podstawowa nr 3, ponadto Samorządowe Przedszkole w Zagrodnie, Szkoła Podstawowa w Rokitnicy, Szkoła Podstawowa w Wojcieszowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wojcieszowie.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com