Krzyż Wolności i Solidarności dla legniczanina

W Sali Bankietowej przy ul. Okulickiego 10 (dawny Zakładowy Dom Kultury „Polar”) we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Wśród odznaczonych większość stanowili działacze podziemnej „Solidarności” wywodzący się z Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Polar” we Wrocławiu, ale wśród odznaczonych był również legniczanin działacz „Solidarności” przy Dębickim Zakładzie Opon Samochodowych „STOMIL” w Dębicy Zdzisław Jasak. 

Zdzisław Jasak był założycielem NSZZ „Solidarność” przy Dębickim Zakładzie Opon Samochodowych „STOMIL” w Dębicy od września 1980r. Jako pracownik Wydziału Elektrycznego był członkiem NSZZ „Solidarność” i przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Dębickim Zakłazie Opon Samochodowych „STOMIL”. Po ogłoszeniu stanu wojennego i po powzięciu wiadomości o internowaniu najblizszych kolegów niezwłocznie udał się na teren zakładu i zorganizował strajk na Wydziale Produkcji Opon Rowerowych. Strajk trwał ok. 48 godzin.

Po dwóch dniach strajku Zdzisław Jasak mając na względzie sytuację zakładu, narażając siebie na utratę zdrowia i życia, podjął decyzję o niezwłocznym rozwiązaniu strajku.

Zdzisław Jasak, na którego czekały Służby Bezpieczenstwa został wyprowadzony przy pomocy strajkujących pracowników poza teren zakładu i mimo akcji SB nie udało im się aresztować Jasaka. Członkowie zakładowej „Solidarności”, którzy nie zostali internowani zorganizowali mu schronienie przed służbami SB.

Przez okres ok. czterech miesięcy ukrywał się zmieniając miejsce zamieszkania celem uniknięcia aresztowania. Był wystawiany za nim list gończy. Po kilku miesiącach ukrywania się został złapany w Oświęcimiu. Został aresztowany. Wyrokiem Sądu Powszechnego w Dębicy został skazany na 3,5 roku więzienia z możliwością zawieszenia aresztu lub opuszczenia kraju wraz z rodziną bez możliwości powrotu do ojczyzny.  Jasak  mieszkał w USA  do 2011r.

Siedem lat temu powrócił do Polski.   Zdzisław Jasak to mieszkaniec Legnicy, członek Organizacji Międzyzakładowej przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i aktywny działacz Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów w Legnicy.

FOT: Janusz Wolniak

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com