Michalak w Radzie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

W dniach 06.-07 czerwca 2018 r. w Łodzi odbył się XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ”Solidarność”.

Na 31 delegatów obecnych było 28. Po wszystkich czynnościach proceduralnych przystąpiono do wyboru przewodni-  czącego KSEiR. Został nim Dariusz Kucharski, który będzie pełnić tę funkcję drugą kadencję. Następnie  nastąpił wybór członków Rady KSEiR. Uchwalono aby takowych było 25 wybrano 24 osoby. Do Rady KSEiR wybrany został Ireneusz Michalak przewodniczący Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Zagłębie Miedziowe.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej KSEiR jej przewodniczącym został Zbigniew Kużniar członek organizacji z naszego Regionu. 

Bardzo ważne problemy do realizacji to dialog społeczny z parlamentarzystami  oraz z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministerstwem  Zdrowia.

Przykrą konsekwencją organizacyjno-finansową jest wystąpienie ze struktur KSEiR Sekcji Regionalnych Gdańska i Śląsko-Dąbrowskiego. KSEiR wystąpiła z pisemną prośbą ażeby w/w sekcje regionalne przystąpiły do konstruktywnych negocjacji i powróciły w szeregi Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com