Szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy

W dniach 5 – 6 czerwca br. odbyło się szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy z udziałem społecznych inspektorów pracy z Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie. Zajęcia dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w siedzibie Regionu w Legnicy. Warsztaty przeprowadzili specjaliści ds. bhp Agnieszka Paszyn i Paweł Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com