Wybory w Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Przemków

8 grudnia w Piotrowicach koło Przemkowa odbyły się wybory władz zakładowych w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Przemków.

Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej został Dariusz Kurowski (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Ryszard Cłapa, Marek Jasiński, Piotr Kasprzaki i Karolina Zalcman.

Wybrano również Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Findysz, Dawid Jankun, Stanisław Jarosz, która po zakończeniu Zebrania Członków ukonstytuowała się wybierając Dawida Jankuna na przewodniczącego ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com