Ksiądz Kisiński odszedł do Domu Ojca

Ksiądz Tadeusz Kisiński od blisko 50 lat związany był z Legnicą. Od 1972 do 1997  roku był proboszczem w parafii Świętego Jacka.  Bardzo blisko związany z legnicką Solidarnością, a najbardziej z Solidarnością kolejarzy. 

Ksiądz Tadeusz Kisiński wyświęcony został w 1955 roku we Wrocławiu. Do Legnicy trafił w 1968 roku. Zaczynał jako wikariusz w parafii św. Trójcy. Cztery lata później został proboszczem nowopowstałej parafii św. Jacka. Funkcję tę pełnił przez dziewiętnaście lat. W tym czasie piastował różne funkcje. M.in. dziekana Legnicy i kapelana Armii Krajowej.

88-letni ksiądz Tadeusz Kisiński mieszkał na plebanii przy kościele św. Jacka. Wciąż był aktywny. Spowiadał, odwiedzał z posługą sakramentalną chorych a także sprawował opiekę duszpasterską nad wczasowiczami w czasie wyjazdów nad morze, organizowanych dla osób starszych przez legnicką Caritas.

Tadeusz Kisiński zapisał się w historii jako … specjalista od zakładania nagłośnienia w kościołach. W wielu świątyniach na terenie diecezji legnickiej, było ono jego dziełem. W niektórych funkcjonuje z powodzeniem do dziś.  

Był, także znany wśród wiernych jako wielki miłośnik dzieł Adama Mickiewicza, któych dużą część znał na pamięć.

Cztery  lata temu duchowny został odznaczony medalem Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

8 października 2017 r. (niedziela) – godz. 18.00 – eksporta do kościoła pw. św. Jacka w Legnicy i Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Marka Mendyka.

Czuwanie modlitewne przy zmarłym do godz. 21.00

9 października 2017 r. (poniedziałek) – od 13.30 do 14.00 – oficjalne przemówienia i pożegnania, godz. 14.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego w Sanktuarium Świętego Jacka.

Po Mszy św. przejazd na cmentarz komunalny w Legnicy (przy ul. Wrocławskiej) i dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com