Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”

Kolejne szkolenie Wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 2 października br.  zgromadziło przedstawicieli „Solidarności” z organizacji oświatowych:  legnickich, lubińskiej, jaworskiej i złotoryjskiej. Zajęcia poświęcone były przypomnieniu zasad wyborczych obowiązujących w Związku oraz aktualizacji wiedzy na temat prawa wewnątrzzwiązkowego dotyczącego kwestii wyborczych. Warsztaty przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com