Pomoc rządu dla firm dotkniętych rosyjskim embargiem ma głównie wymiar propagandowy.

Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność", mówi, że przedsiębiorcy transportowi w ostatnim czasie korzystali na spadających cenach paliw.

- Proszę spojrzeć, jakie były ceny paliwa jeszcze przed embargiem, a jakie są dziś – zauważa Tadeusz Kucharski.