Megaciężarówki tylko za zezwoleniem

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Ministrowie przyjęli także porozumienie polityczne do projektu rozporządzenia ws. mas i wymiarów pojazdów w ruchu międzynarodowym. Megaciężarówki, czyli  pojazdy o długości do 25,25 m i masie do 60 t. nie będą dopuszczane bez zezwolenia w ruchu transgranicznym ze względu na przewidywane duże szkody dla infrastruktury.

Czytaj więcej