Walka z pracodawcami

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy.

Nie dajcie się omamić przez pracodawców jaką to szkodę wyrządził Parlament Europejski polskim przewoźnikom. Płacz, rozdzieranie szat, panika niemalże pełna żałoba jak się słyszy co wygadują pracodawcy i rządzący. Likwidacja firm transportowych, utrata miejsc pracy przez kierowców to jedyny przekaz jaki słychać. Polski rząd, parlamentarzyści i pracodawcy zjednoczeni przeciw pracownikom ponieśli porażkę i będą musieli poprawić warunki pracy i płacy kierowców zawodowych. Zweryfikować swoje podejście do funkcjonowania firm transportowych dotąd ignorowane, lekceważone. Dość szukania oszczędności w kieszeniach kierowców, wykorzystywaniu taniej siły roboczej, lekceważeniu pracownika. Czas zajrzeć we własne portfele a ten co nie potrafi zarobić na siebie i uczciwe wynagrodzenie dla pracownika niech z tego zawodu odejdzie i nie psuje pracy innym rzetelnym uczciwym przewoźnikom. Nie da się dłużej funkcjonować w transporcie drogowym przy zachowaniu status quo.  

4 kwietnia 2019 przejdzie do historii. 

 Transportowe związki zawodowe Europy odniosły zwycięstwo w nierównej walce z pracodawcami. Uruchomiona machina manipulacji i wszelkich działań politycznych z wykorzystaniem przedstawicieli poszczególnych rządów, parlamentarzystów oraz ludzi świata nauki w zderzeniu z będących w mniejszości i nie dysponującymi porównywalnymi środkami ale za to świetnie zorganizowanymi związkami zawodowymi poniosła klęską. 

Na tym etapie legislacyjnym można się cieszyć gdyż kierunek jest zgodny z propozycjami związków zawodowych tj. poprawą warunków pracy, płacy i wypoczynku kierowców.

Wynik tego głosowania zawdzięczamy wytrwałej, wielomiesięcznej akcji ETF przy udziale na przemiennie członków organizacji z poszczególnych krajów Europy afiliowanych w strukturach ETF i ITF. Czynnym udziale wielotysięcznej rzeszy związkowców w manifestacjach pod siedzibami Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Jesteśmy zadowoleni z kompromisu, chociaż w niektórych częściach Pakietu Mobilności wolelibyśmy widzieć silniejsze akcenty. Będziemy się przyglądać dalszym pracom nad realizacją przyszłych zasad i ich egzekwowaniem. Bez wątpienia, na tym etapie legislacyjnym JEST TO NASZ SUKCES w kampanii Fair Transport dla Europy. Związki Zawodowe w całej Europie stoją w jednym szeregu, ramię w ramię przed wykorzystywaniem kierowców, nieuczciwą konkurencją i dumpingiem socjalnym. Wynik dzisiejszego głosowania spełnia nasze oczekiwania a Parlament Europejski pokazał w końcu że potrafi zadbać o kierowców w całej Europie.

Oby nikt tego nie popsuł do czasu ostatecznego zatwierdzenia.