Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2014r.

Treść rozporządzenia