Najważniesze ustawy

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień19.1.2013 r.

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

 

Ustawa o kierującymi pojazdami,

Ustawa - prawo o ruchu drogowym,

Ustaw zmieniająca o ruchu drogowym,

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców,

Obwieszczenie