"Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora drogowego transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu