Uchwały kadencji 2002-2006

Uchwały i wnioski » Uchwały kadencji 2002-2006

RADA
KRAJOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA
NSZZ „Solidarność"

KOMUNIKAT NR 1

Informuję, że dnia 14 czerwca 2002r w Puszczykowie (RDLP Poznań) odbyło się VIII Walne Zebranie Delegatów KSPL.

W czasie obrad:

  1. Wybrano Przewodniczącego KSPL na kadencję 2002-2006r;
  2. Ustalono 25 osobowy skład Rady KSPL i wybrano 20 jej członków (niepełny skład);
  3. Ustalono 5 osobowy skład Komisji Rewizyjnej KSPL i wybrano pełny jej skład;
  4. Wybrano 22 delegatów na Kongres Sekretariatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa NSZZ „Solidarność";

Personalia osób wybranych do władz naszego związku zawiera załącznik nr 1.

VIII WZD ukierunkowało działania Rady poprzez przyjęcie:

  • 17 Uchwał;
  • 5 Stanowisk;
  • 2 Apeli

Treść stanowi załącznik nr 2.

Rada KSPL na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002r w Warszawie, ukonstytuowała skład Prezydium Rady stosownie do statutui Regulaminu KSPL (§ 13).

Na pierwszym posiedzeniu Rady KSPL podjęto:

  • 11 Uchwał;
  • 1 Stanowisko;
  • 1 Apel

Treść stanowi załacznik nr 3.


Opublikowano dnia: 2006-12-21 14:47:26