MSPL Toruń – Rada Sekcji

Przewodniczący:
Tomasz Sołtys

Zastępcy przewodniczącego:
Jacek Cichocki
Zbigniew Glama

Sekretarz:
Tomasz Gładczenko

Skarbnik:
Maciej Kuss

Członkowie Rady Sekcji:
Mirosław Borowski
Tomir Kubicki
Bogdan Klimek
Rafał Szyngwelski


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/