MSPL Katowice – Prezydium

Przewodniczący:
Janusz Ziółkowski

Wiceprzewodniczący:
Damian Sieber
Henryk Kozak

Sekretarze:
Iwona Sadek
Kazimierz Michalski

Członkowie Prezydium:
Stanisław Hałacz
Krzysztof Wiśniewski


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/