Porozumienie Sękocińskie

porozumienia s.- fiszka

Postanowiliśmy zamieścić w histrorii KSPL NSZZ Solidarność, porozumienia sękocińskie, które były początkiem działalności leśnej solidarności. Dzięki uprzejmości kolegi Marka Hejmana – przewodniczącego RSPL Piła, oraz kolegi Marka Kęski długoletniego członka NSZZ Solidarność, którzy udostępnili materiały archiwalne możemy je zaprezentować na naszym serwisie. Porozumienia Sękocińskiego zostały podpisane pomiędzy Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego a Krajową Komisją Koordynacyjną Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Porozumienie to w sposób dojrzały i kompetentny nakreśliło kierunki zmian w gospodarce leśnej i w stosunkach pracy w jednostkach zgrupowanych w resorcie leśnictwa.

Ze strony resortowej porozumienie podpisali: Roman Filipowicz – Podsekretarz Stanu, Adam Idzikowski, Andrzej Stępniakowski, Andrzej Nowakowski – Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych.

Ze strony związkowej: Kazimierz Lipiński, Bogusław Mozga, Irena Wolska, Lechosław Sulwiński, Roman Kot, Krzysztof Wolfram, Grzegorz Banach, Zdzisław Brandys, Ryszard Brodecki, Włodzimierz Cichocki, Jerzy Firer, Bolesław Gawędzki, Władysław Giemza, Augustyn Kołaziński, Janusz Kurc, Marek Krasowski, Ludwik Makuch, Barbara Mazuryk, Irena Michniewska, Michał Morawski, Jan Podmaski, Stanisław Sochacki, Karol Sznajder, Konrad Tomaszewski, Zbigniew Wyrębelski, Janusz Krzyżanowski, Andrzej Błaszczyk.

Porozumienie zawierało 58 punktów uporządkowanych w pięciu działach tematycznych. Pierwsze dwa działy dotyczyły: organizacji i zarządzania oraz gospodarki leśnej. Pozostałe trzy działy dotyczyły BHP, płac i spraw pracowniczych.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/