Historia

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” jest strukturą branżową szczebla krajowego, funkcjonującą w obszarze Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, w oparciu o rozdział V Statutu NSZZ „Solidarność”.

Fundamentem organizacji były Porozumienia Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych i Komisji Rządowych:

 • w Szczecinie – 30 sierpnia 1980r.
 • w Gdańsku – 31 sierpnia 1980r.
 • w Jastrzębiu – 3 września 1980r.

Dokumenty te obok ważnych uregulowań dotyczących spraw pracowniczych i społecznych ustaliły zasadę rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i negocjacje oraz umożliwiły powstanie niezależnych związków zawodowych. W ramach tego procesu prowadzone były negocjacje przedstawicieli załóg leśnych z kierownictwem resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie dn. 2 września 1980r. oraz w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku w dn. 3 i 12 września 1980r. Negocjacje te umożliwiły przeprowadzenie w dn. 30 października 1980r. we Wrocławiu założycielskiego zebrania przedstawicieli „Komitetów Założycielskich” i utworzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej Pracowników Leśnictwa.

Skład KKPPL był następujący:

 • Lipiński Kazimierz (Wrocław) – przewodniczący
 • Brodecki Ryszard (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
 • Karatowicz Barbara (Wrocław) – zastępca przewodniczącego
 • Morawski Michał (Wrocław) – zastępca przewodniczącego
 • Wolska Irena (Olsztyn) – zastępca przewodniczącego
 • Brandys Zdzisław (Kraków) – członek Prezydium
 • Gawędzki Bolesław (Wrocław) – członek Prezydium
 • Kot Roman (Gdańsk) – członek Prezydium
 • Kurc Janina (Łódź) – członek Prezydium
 • Salwiński Lechosław (Łódź) – członek Prezydium
 • Nowak Wojciech (Wrocław) – członek Prezydium
 • Wójcik Wieńczysław (Szczecin) – członek Prezydium

Delegaci międzyzakładowych struktur związku „Solidarność” na spotkaniu w Wielisławiu (17 i 18 grudnia 1980r.) przekształcili KKPPL w Krajową Komisję Koordynacyjną PL, a także ustalili strategię negocjacyjną związku oraz listę postulatów i spraw do załatwienia. Umożliwiło to wynegocjowanie i podpisanie w Jedlni w dn. 11 marca 1981r. „Porozumienia w sprawie współdziałania i realizacji wniosków oraz postulatów zgłoszonych przez Komisje Zakładowe”.

Zarejestrowanie przez Sąd najwyższy 10 listopada 1981r. statutu NSZZ „Solidarność” oraz utworzenie organizacji zakładowych w prawie wszystkich jednostkach organizacyjnych resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego umożliwiło przeprowadzenie w dn. 3 i 24 maja 1981r. w Jedlni Walnego Zjazdu Delegatów oraz wybór władz statutowych związku, w składzie:

 • Mozga Bogusław – przewodniczący
 • Jaruga Wojciech – zastępca przewodniczącego
 • Lipiński Kazimierz – zastępca przewodniczącego
 • Tomaszewski Konrad – zastępca przewodniczącego
 • Wolska Irena – zastępca przewodniczącego
 • Brandys Czesław – członek prezydium
 • Kalicki Marek – członek prezydium
 • Kot Roman – członek prezydium
 • Morawski Mieczysław – członek prezydium
 • Morawski Michał – członek prezydium
 • Podmaski Jan – członek prezydium
 • Wolfram Krzysztof – członek prezydium

Represje stanu wojennego w części jednostek zlikwidowały ruch związkowy a w innych zepchnęły go do działania w konspiracji. Po zmianie politycznego klimatu, szybko reaktywowano działalność związku „Solidarność”. Poszerzone posiedzenia Prezydium KKKPL, które odbyło się 29 maja 1989r., przygotowało programowo i organizacyjnie II Walny Zjazd Delegatów w Jedlni w dn. 26-28 października 1989r. Na tym Zjeździe zmieniono nazwę struktury branżowej na Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oraz wybrano dwudziestoosobowe prezydium w składzie:

 • Rodziewicz Andrzej – przewodniczący
 • Podmaski Jan – zastępca przewodniczącego
 • Lech Adam – zastępca przewodniczącego
 • Kiesler Marek – sekretarz
 • Bekier Leopold – sekretarz
 • Tyrała Stefan – skarbnik
 • Wolska Irena – członek prezydium
 • Kot Roman – członek prezydium
 • Bargielski Jan – członek prezydium
 • Bąk Dariusz – członek prezydium
 • Duda Stanisław – członek prezydium
 • Kęska Marek – członek prezydium
 • Liziniewicz Jacek – członek prezydium
 • Modrzejewski Andrzej – członek prezydium
 • Pankiewicz Wacław – członek prezydium
 • Szkutnik Maria – członek prezydium
 • Wyganowski Wojciech – członek prezydium
 • Wysocki Jerzy – członek prezydium
 • Zbytnik Eugeniusz – członek prezydium

Następnie w terminach statutowych odbywały się kolejne Zjazdy KSPL i wybory władz związku.
W dn. 20-22 lutego 1992r. w Biłgoraju, gdzie wybrano prezydium w składzie:

 • Krynicki Marian – przewodniczący
 • Gruś Ryszard – zastępca przewodniczącego
 • Kowal Mieczysław – zastępca przewodniczącego
 • Modrzejewski Andrzej – sekretarz
 • Pasławski Mariusz – sekretarz
 • Burda Wojciech – skarbnik
 • Metelski Antoni – członek prezydium
 • Hejman Marek – członek prezydium
 • Kwaśnik Stanisław – członek prezydium
 • Wójcik Stanisław- członek prezydium
 • Ciszek Paweł – członek prezydium

W dn. 11-13 maja 1995r. w Szklarskiej Porębie. Skład wybranego prezydium:

 • Gruś Ryszard – przewodniczący
 • Bdzikot Andrzej – zastępca przewodniczącego
 • Dowbecki Andrzej – zastępca przewodniczącego
 • Uleniecki Kazimierz – zastępca przewodniczącego
 • Sobolewski Lepold – sekretarz
 • Śmietana Krzysztof – sekretarz
 • Metelski Antoni – skarbnik
 • Hejman Marek – członek prezydium
 • Zagrobelny Grażyna – członek prezydium

W dn. 19-21 czerwca 1998 w Pogorzelicy. Skład wybranego prezydium:

 • Wójcik Stanisław (MKK Szczecin) – przewodniczący
 • Przyprawa Stanisław (MKK Krosno) – zastępca przewodniczącego
 • Kuszlewicz Zbigniew (MKK Szczecinek) – zastępca przewodniczącego
 • Hejman Marek (MKK Piła) – zastępca przewodniczącego
 • Jaworowski Marek (MKK Warszawa) – sekretarz
 • Michnowicz Jolanta (MKK Szczecin) – sekretarz
 • Pawlaczyk Mieczysław (MKK Poznań) – skarbnik
 • Marks Stanisław (MKK Toruń) – członek prezydium
 • Małyk Kazimierz (MKK Kraków) – członek prezydium

W dn. 14 czerwca 2002 w Puszczykowie wybrano

Prezydium
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”

 1. Wójcik Stanisław (MKK Szczecin) – przewodniczący,
 2. Przyprawa Stanisław (MKK Krosno) – zastępca przewodniczącego,
 3. Kuszlewicz Zbigniew (MKK Szczecinek) – zastępca przewodniczącego
 4. Jaworowski Marek (MKK Warszawa) – zastępca przewodniczącego,
 5. Podczaszyński Edward (MKK Wrocław) – sekretarz
 6. Michnowicz Jolanta (MKK Szczecin) – sekretarz,
 7. Pawlaczyk Mieczysław (MKK Poznań) – skarbnik,
 8. Czochra Czesław (MKK Łódź) – członek prezydium,
 9. Popielski Zbigniew (MKK Katowice) – członek prezydium,

Rada
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”

 1. Dunajski Zdzisław (MKK Gdańsk)
 2. Ejsler Andrzej (MKK Katowice)
 3. Główka Tadeusz (MKK Wrocław)
 4. Łozowski Tadeusz (MKK Wrocław)
 5. Małyk Kazimierz (MKK Kraków)
 6. Metelski Antoni (MKK Poznań)
 7. Nowikowski Zygmunt (MKK Białystok)
 8. Uleniecki Kazimierz (MKK Gdańsk)
 9. Sobotnik Sławomir (MKK Szczecinek)
 10. Sosnówka Anna (MKK Radom)
 11. Warpechowski Stanisław (MKK Olsztyn)

Komisja Rewizyjna
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”

 1. Mróz Piotr (MKK Lublin) – przewodniczący
 2. Załuska Krzysztof (MKK Szczecinek) – zastępca przewodniczącego
 3. Andrzejczak Jan (MKK Radom) – członek KR
 4. Furdak Halina (MKK Krosno) – członek KR
 5. Śmietana Krzysztof (MKK Toruń) – członek KR

W dniu 31 maja 2006 roku w Jedlni – Letnisko na IX Walnym Zjeździe Delegatów KSPL wybrano obecny skład Rady i Prezydium.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/