Komunikaty

Odpowiedź na wnioski dot. PUZP

11 września 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

odpowiedź PUZP Otrzymaliśmy 12- stronicową odpowiedź DGLP na nasze wnioski dotyczące zakresu prac nad PUZP (wnioski wysłaliśmy 05 maja 2015 roku). Nie zgadzam się z wieloma twierdzeniami zawartymi w odpowiedzi, cieszę się, że część naszych wniosków została zaakceptowana, a w sprawie pozostałych będziemy nadal negocjować. Proszę o uważne zapoznanie się z treścią odpowiedzi i przesłanie Więcej »

Więcej

Opinia do projektu ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego

12 sierpnia 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Opinia KSPL Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego. KSPL NSZZ „Solidarność” nie podważa potrzeby pilnej realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, jednak nie może się to odbywać ze szkodą dla innych strategicznych zasobów naturalnych kraju. W załączeniu nasza opinia w tej sprawie. Całość naszej opinii została przeniesiona do kompleksowej opinii KK Więcej »

Więcej

Niewłaściwe naliczanie podatku od nieruchomości

17 lipca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Zamieszczamy  w załączeniu odpowiedź DGLP w sprawie podatku od nieruchomości przy umowach na korzystanie z mieszkań PGL LP, z prośbą o przesłanie informacji o przypadkach niewłaściwego obciążenia tymże podatkiem przez nadleśnictwa. Odpowiedź GDLP w spr. podatku odmieszkań

Więcej

Polityka mieszkaniowa w PGL LP

17 lipca 2015 Marek Szary AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Zarządzeniem nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030 (zn. ER-0110-3/2013) przyjęto do realizacji projekty o znaczeniu strategicznym dla PGL LP a Polityka mieszkaniowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest jednym z priorytetowych projektów. Uzasadnieniem niezbędności podjętych działań jest konieczność Więcej »

Więcej

Rezygnacja z przeznaczenia zysku na nagrody

14 lipca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Wobec powtarzanej przez Lasy Państwowe (od kilku lat)  rezygnacji się z przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za dany rok na cele nagród dodatkowych oraz ZFŚS,  wystąpiliśmy w tej sprawie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pismo w sprawie podziału wyniku

Więcej

Co dalej w sprawie mobbingu w Lasach Państwowych?

13 lipca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Mobbing odpow. na pismo GK.074.10.17.2015z 19.06.15

Więcej

Centralne uroczystości XXXV lecia Solidarności

6 lipca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

W związku ze zbliżającymi się Centralnymi uroczystościami obchodów XXXV-lecia NSZZ „Solidarność” w dniu 29 sierpnia 2015r., KSPL NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich MSPL/RSPL o nawiązanie współpracy z własnymi Zarządami Regionów- celem zorganizowania wyjazdu naszych członków do Gdańska. Szczegóły w piśmie poniżej. XXXV lat Gdańsk

Więcej

Uniform leśnika w stanie spoczynku

6 lipca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

KSPL NSZZ „Solidarność” otrzymała pismo DGLP z dnia 27.05.2015 r. Zn.spr. OR.241.5.2015, informujące, że zaproponowane przez KSPL rozwiązanie – polegające na wprowadzeniu Zarządzeniem DGLP prawa do noszenia Honorowego Uniformu Leśnika Polskiego przez emerytowanych pracowników Służby Leśnej – koliduje z obowiązującymi obecnie przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. Dlatego w odpowiedzi na pismo: zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie polegające Więcej »

Więcej

Nowelizacja PUZP

30 czerwca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

W załączeniu przedstawiamy nasze pismo skierowane do DGLP, w którym podajemy wykaz zagadnień wymagających: nowelizacji, wyjaśnienia bądź uzupełnienia w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP. Pismo do DGLP _zakres prac nad PUZP(1)

Więcej

Delegowanie

30 czerwca 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

W odpowiedzi na nasz wniosek (projekt) wyjaśnienia dot. § 35 ust.1 pkt. 4 PUZP (dotyczący delegowania), Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przesłał nam odpowiedź, z której wynika, że § 35 ust.1 pkt. 4 PUZP jest tak jasny, iż nie ma potrzeby go wyjaśniać. My też tak uważamy, gorzej z częścią naszych pracodawców i głównych księgowych. Treść Więcej »

Więcej

« Poprzednie wpisy Następne wpisy »

Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/