Komunikaty

Komunikat Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

14 grudnia 2016 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Komunikat_KSPL W dniu 12 grudnia 2016 r., przed rozpoczęciem obrad Kongresu Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zaplanowanych na 12-13 grudnia 2016 r. w Nagórzycach, odbyło się z inicjatywy i pod kierownictwem Przewodniczego KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza spotkanie z Szefową Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatą Sadurską.

Więcej

Posiedzenie Rady KSPL NSZZ „Solidarność” w dniu 8 czerwca br. w DGLP

17 czerwca 2016 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Informacje przekazane przez Dyrektora Generalnego LP: – sprawa Puszczy Białowieskiej i zakończonej inwentaryzacji, – w sprzedaży drewna wyst. nieznaczne opóźnienie, – trwają prace nad wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych, – w przygotowaniu nowe zasady sprzedaży drewna oraz sortymentacji, – kolejne spotkanie central związkowych z kierownictwem LP ws. PUZP prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca br., Więcej »

Więcej

Komunikat w sprawie zmian w ustawie o ochronie przyrody

20 grudnia 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Komunikat 2015.12.19 Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian w ustawie o ochronie przyrody, która grozi paraliżem gospodarki leśnej.

Więcej

Informacja ze spotkania z Ministrem Środowiska, Posłami i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

7 grudnia 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

W dniu 04.12.2015 r. w Sękocinie Starym odbyło się wspólne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W posiedzeniu tym wzięło udział kierownictwo ministerstwa środowiska z Ministrem Janem Szyszko na czele oraz podsekretarzami: Andrzejem Szwedą – Lewandowskim Głównym Konserwatorem Przyrody i Mariuszem Gajdą zajmującym się Gospodarka Wodną oraz Więcej »

Więcej

Komunikat Przewodniczącego KSPL NSZZ „Solidarność”

26 listopada 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

komunikat 25.11.2015 Przedstawiamy w załączeniu komunikat Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” z uczestnictwa w naradzie dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w dniu 24 listopada 2015r. w Warszawie. W naradzie uczestniczyli Wiceministrowie Ministerstwa Środowiska Panowie: Andrzej Szweda – Lewandowski, Andrzej Konieczny. Na naradę zaproszono po raz pierwszy od wielu lat przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych Więcej »

Więcej

Zarządzenie DGLP w sprawie kancelarii

9 listopada 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

770.8.2015-Zarządzenie nr 79-standard kancelarii W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie w spr. Kancelarii Leśniczego. W powyższym zarządzeniu uwzględniono wiele naszych uwag, choć nie wszystkie.

Więcej

Dezaprobata dla działań Ministerstwa Środowiska!

3 listopada 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec ostatnich działań Ministerstwa Środowiska w zakresie leśnictwa. Dezaprobata dotyczy formy powołania Rady Leśnictwa oraz odmowy uczestniczenia Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i przedstawicieli społeczności lokalnych w konferencji na temat Puszczy Białowieskiej – w dniu 28 października 2015r.\ Pismo do Ministra Środowiska

Więcej

Uchwały i Stanowiska XX WZD KSPL w Jedlni Letnisku

2 listopada 2015 Marek Szary AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Uchwały i stanowiska XX WZD Uchwały i Stanowiska XX WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” podjęte w dniach 21 – 23 października 2015 roku w Jedlni Letnisku UCHWAŁY Uchwała 1/XX/15 XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie polityki mieszkaniowej w PGL Lasy Państwowe XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań Więcej »

Więcej

Uwagi do projektu Zarządzenia DGLP w sprawie kancelarii leśnictwa

28 września 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Przedstawiamy pismo Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w którym zawarte zostały uwagi do projektu – Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśniczego, a także ich wyposażenia.

Więcej

Stanowiska i Pisma do DGLP po posiedzeniu Rady w dniach 7-9 września 2015r.

18 września 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty


Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 669

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 670

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Notice: Undefined index: current_post_id in /home/sekcja/kspl/public_html/wp-content/plugins/blog-in-blog/blog-in-blog.php on line 672

Komunikat Na posiedzeniu podjęto pięć Stanowisk (w załączeniu): 1. Stanowisko nr 12  w sprawie opracowania Ramowego Regulaminu Przyznawania Nagród dla wszystkich pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2. Stanowisko nr 13 w sprawie aktualnej sytuacji w lasach Puszczy Białowieskiej. 3. Stanowisko nr 14 w sprawie projektów Planów Urządzenia Lasów dla Nadleśnictwa Stuposiany i Nadleśnictwa Lutowiska Więcej »

Więcej

« Poprzednie wpisy

Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/