Aktualności z terenu MSPL Radom

Stanowiska i uchwała Rady MSPL Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej

Marcelina Gosiewska : 10 maja 2018 08:32 : Aktualności MSPL Radom

Stanowiska i uchwała Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej:

Stanowisko w sprawie ochrony małych zakładów usług leśnych

Stanowisko w sprawie wprowadzenia w życie nowej „mieszkaniówki”

Stanowisko w sprawie sprzedaży drewna

Stanowisko w sprawie wprowadzenia nowego zarządzenia dotyczącego norm oraz warunków technicznych, które mają zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność”

Komentarze wyłączone

Nowe władze MSPL NSZZ „S” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej

Stanisław Jeziorański : 23 czerwca 2016 10:15 : Aktualności MSPL Radom

Pragnę poinformować, że w dniu 09.06.2016r. w Jedlni Letnisko odbyło się WZD Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej na którym dokonano wyborów:

  1. Przewodniczącego MSPL – wybrany został Wojciech Cisak
  2. Członków Rady MSPL – wybrani zostali: Jarosław Sidelnikow i Piotr Słoka.

Więcej »

Komentarze wyłączone

Życzenia z MSPL Radom

Stanisław Jeziorański : 25 marca 2016 08:52 : Aktualności MSPL Radom

kartka

Komentarze wyłączone

Zebranie MSPL RŚiZR w dniu 12.01.2016 r.

Stanisław Jeziorański : 19 stycznia 2016 12:19 : Aktualności MSPL Radom

W dniu 12.01.2016 r. w siedzibie RDLP w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady MSPL. Głównym tematem spotkania były bieżące problemy występujące w jednostkach organizacyjnych skupionych w strukturach MSPL Radom oraz propozycje zmian w PUZP. Dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego MSPL, którym został kolega Włodzimierz Kowalczyk z Nadleśnictwa Włoszczowa. Dużą część zebrania poświęcono występującym przypadkom mobbingu oraz powoływanym z tego tytułu komisjom antymobbingowym. Owocem dyskusji było przyjęcie zaproponowanego przez Przewodniczącego wystąpienia do Dyrektora RDLP Radom, w sprawie powołania stałego zespołu zajmującego się tą tematyką. Uważamy, że jest to propozycja, która w znaczący sposób wzmocni pozycje wspomnianych komisji oraz pozwoli na inne, bezstronne rozwiązanie problemu z pozycji niezależnych przedstawicieli.

Więcej »

Komentarze wyłączone

Walny Zjazd Delegatów MSPL Region Świętokrzyski i Ziemia Radomska

Stanisław Jeziorański : 22 grudnia 2015 23:19 : Aktualności MSPL Radom

W dniu 21.12.2015 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku odbył się WZD Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa Region Świętokrzyski i Ziemia Radomska. Głównym celem zjazdu był wybór Przewodniczącego MSPL RŚiZR w związku z rezygnacją Marka Szarego, który powołany został na Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Radomiu. W wyniku głosowania delegaci zadecydowali, że tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję będzie pełnił Piotr Fitas z Nadleśnictwa Suchedniów.

Więcej »

Komentarze wyłączone
« Strona 1 »


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/