Podsumowanie Konferencji „Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”

19 grudnia 2022 Marcelina Gosiewska Aktualności

 W dniu 23.09.2022 r. w  Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”, który otrzymał dofinansowanie poprzez fundusze norweskie 2014-2021 w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”. Projekt ten prowadzony jest przez Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i poświęcony jest promowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

W konferencji uczestniczyło około 300 leśników z całego kraju.

Celem konferencji było:

  1. zapoznanie z  aktualnym stanem bezpieczeństwa i ochrony pracy w leśnictwie,
  2. przedstawienie propozycji rozwiązań i działań, które poprawią bezpieczeństwo pracy pracowników, pracodawców w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe i pracowników podmiotów świadczących usługi leśne na rzecz Lasów Państwowych,
  3. zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie służby bhp w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.

W czasie konferencji między innymi wyraźnie zaakcentowany został fakt, że wskaźniki wypadków śmiertelnych w leśnictwie są wyższe niż w górnictwie.

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, mając na względzie w szczególności warunki pracy, przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy a także współdziałanie z państwową inspekcją pracy, zamierza podejmować dalsze działania w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Liczymy na owocny dialog i szybkie efektywne działania po stronie kierownictw Lasów Państwowych.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/