Andrzej Rodziewicz – pożegnanie

29 lipca 2021 Marcelina Gosiewska Aktualności

  Drogi Panie Dyrektorze, członkowie NSZZ „Solidarność”, Twoi przyjaciele, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarności” zwracają się do Ciebie, aby Ci podziękować.

Pan Bóg każdemu z nas wyznacza zadania i obdarza talentami. Ty otrzymałeś od Boga dwa bardzo ważne a może najważniejsze w życiu człowieka zadania i talenty. Obdarowano Cię darem miłość do drugiego człowieka. Na Twej drodze życia spotkałeś nowo tworzący się Niezależny Samorządny Związek Zawodowi „Solidarność” a czując potrzebę pracy na rzecz drugiego człowieka i swojej Ojczyzny stałeś się jednym z założycieli Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Twoja heroiczna praca na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników Lasów Państwowych i ich rodzin, zaowocowała powierzeniem Ci funkcji Przewodniczącego KSPL NSZZ „Solidarność”. To zadanie wypełniałeś wzorowo oddając całe serce i poświęcając bez reszty nawet prywatne życie dla pracy na rzecz drugiego człowieka.

Drugim darem danym Ci przez Pana Boga, był dar poświęcenia się pracy na rzecz przyrody, ochrony środowiska naturalnego i lasów. Podjąłeś się tego zadania bez wahania, ukończyłeś pomaturalną Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach następnie studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie by ostatecznie rozpocząć pracę w swoich kochanych Lasach Państwowych. Polskim Lasom poświęciłeś całe swoje zawodowe życie.

W cudowny sposób umiałeś połączyć swą pracę na rzecz lasów i ludzi. Jako przewodniczący KSPL „Solidarność” i jako pracownik LP dbałeś o warunki pracy i płacy pracowników i jednocześnie pracowałeś na rzecz poprawy kondycji polskiej przyrody, w tym polskich lasów. Byłeś jednym z inicjatorów i twórców nowatorskiej, innowacyjnej Ustawy o Lasach, która zmieniła starą ustawę z 1949 roku. Ustawa ta do dnia dzisiejszego uznawana jest za najnowocześniejsza w Europie.
Po wprowadzeniu ustawy w życie w 1991r., władze państwowe uznając Twą wiedzę, fachowość i zaangażowanie powołały Cię na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, abyś czując ducha tej rewolucyjnej ustawy, wprowadził ją w życie.

To Ty Andrzeju tworzyłeś od podstaw Służbę Leśną. Dość przypomnieć, że ówcześnie skutecznie wprowadzono jednoznaczne kryteria przynależności do Służby Leśnej. To szkolenia dla tysięcy leśników z Ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Rozpocząłeś  i wdrażałeś nowe regulacje dot. płac dla pracowników Lasów Państwowych. Opracowałeś założenia do wdrożenia: informatyzacji Lasów Państwowych (SILP, sieć rozległa, LMN). Praca tytaniczna, konieczna, czasami niewdzięczna. Tym większe są Twoje zasługi Andrzeju. Twoje dzieła to milowe kroki w historii LP. Wdrożona w życie Ustawa o lasach, pozwoliła przejść suchą stopą przez Lasy Polskie i leśników okres transformacji ustrojowej. Do czasu przejścia na emeryturę, kontynuowałeś swoją Służbę lasom, kierując Zespołem Ochrony Lasu. W dobrym biegu wystartowałeś, bieg z sukcesem ukończyłeś. Niech Pan Bóg wynagrodzi twoje dzieła.

Dziękujemy Ci Andrzeju za wszelkie dobra dla LP!

Darz Bór na niebieskich połoninach!

Do zobaczenia Przyjacielu!

Andrzej Rodziewicz – urodził się w 1947 w Warszawie, wieloletni pracownik (1974–1989) Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych – głównie z zakresu ochrony lasu. Wiosną  1989  r.  zgromadził z  Instytutu  Badawczego  Leśnictwa  wokół  siebie  niewielki  zespół  członków  Związku  NSZZ  „Solidarność”  i  zainicjował  odtwarzanie struktur Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa, starając się dotrzeć do wszystkich członków władz Sekcji wybranych w 1981 r. Utworzono biuro organizacyjno – prawne do odtworzenia struktur  organizacyjnych  „Solidarności”  w  Lasach  Państwowych  z  siedzibą w  instytucie Badawczym  Leśnictwa.  Reaktywowane  Prezydium  przesłało  do  wszystkich  nadleśnictw informację  o  wznowieniu  działalności  oraz  apel  o  odtwarzanie  organizacji  zakładowych „Solidarności”. Na II Zjeździe KSPL NSZZ „Solidarność” w Jedlni (26-27 października 1989 r.) został wybrany przewodniczącym (funkcję tę pełnił do lutego 1992 r.). Wśród  uchwał  podjętych  przez  II  Zjazd  były:  żądanie  utworzenia  samorządu pracowniczego,  żądanie  utworzenia  w  Ministerstwie  Ochrony  Środowiska  stanowiska Podsekretarza  Stanu  ds.  Leśnictwa  i obsadzenia  tego  stanowiska  osobą  z  wykształceniem leśnym.  Zjazd  odrzucił  projekt  ustawy  o  lasach  z  lutego  1989  r.  jako  nieodpowiadający aktualnym  uwarunkowaniom  gospodarczym  i  przyrodniczym  leśnictwa  oraz  jego zagrożeniem. Rada  KSPL  na  początku  1990  roku  powołała  związkowy  zespół  ds.  opracowania projektu ustawy o lasach. Projekt  ustawy  o  lasach  opracowany  przez  zespół  KSPL,  przekazany Podsekretarzowi  Stanu  ds.  Leśnictwa,  został  wykorzystany  przy  tworzeniu  projektu resortowego.  Uchwalenie  w  dniu  28  września  1991  r. nowej  ustawy  o  lasach  był  efektem prac  KSPL  i  wielkim  sukcesem  całego  środowiska  leśników. Problemem  nierozwiązanym  od  lat  był  bardzo  niski  poziom  płac  w  Lasach Państwowych. W porównaniu do innych grup zawodowych zarobki leśników były najniższe. W roku 1990 średnia płaca w LP była o około 22% niższa od średniej płacy w kraju.  Wkrótce Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych został Andrzej Rodziewicz (1992-1993). KSPL  wspólnie  z  DGLP  przystąpiła  do  reformowania  poziomu  zarobków. W efekcie w roku 1996 płaca w LP była już wyższa od średniej płacy w kraju o 28%. W listopadzie 2016 r. decyzją Konrada Tomaszewskiego, ówczesnego dyrektora generalnego LP, został przewodniczącym Rady Konsultacyjnej LP. W 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego. Uhonorowany w 2015 r. Odznaczeniem Zasłużonego dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Odszedł 16 lipca w wieku 74 lat.

Tekst: Jacek Cichocki

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/