Świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy po wejściu w życie tzw. „Tarczy 4.0”

10 lipca 2020 Marcelina Gosiewska Aktualności

Zespół Prawny Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odniósł się do wpływu zapisów tzw. „Tarczy 4.0” na wysokość świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Wykładnia prawna potwierdza, że tzw. „Tarcza 4.0” nie ma wpływu na wysokość odpraw emerytalnych gwarantowanych przez Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGL LP.

Link do artykułu na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:
Świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Artykuł w formacie pdf:

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/