Opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do projektu ustawy tzw. „czwartej tarczy antykryzysowej”

28 maja 2020 Marcelina Gosiewska Aktualności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Decyzji nr 64/20 odniosło się do rządowego projektu ustawy tzw. „czwartej tarczy antykryzysowej” o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 64/20 – informacja na stronie NSZZ „Solidarność”

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/