XXIV Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

28 października 2019 Marcelina Gosiewska Aktualności

 W dniach 7 – 9 października 2019 roku, w Hotelu Rondo w Wąbrzeźnie odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.Walne Zebranie Delegatów otworzył przewodniczący kol. Jacek Cichocki witając przybyłych licznie gości z Panem Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym na czele.

Pierwszego dnia obrady zdominowały tematy, wnioski i pytania do Dyrektorów i Naczelników Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rozpatrywana była szeroko sytuacja ekonomiczna Lasów Państwowych pod kątem postulatów pracowniczych – podwyżką dla najmniej zarabiających, kwestią świadczeń i ich umocowania w prowizorium planu, sprawy związane z mundurówką, posiłkami regeneracyjnymi, projektami rozwojowymi, planami zatrudnienia, ułatwieniami w pracy szczególnie pod względem ograniczania niepotrzebnej biurokracji itp. Istotnym punktem był temat rozwiązania problemów Zakładu LP – tartaku w Lęborku i sytuacji pracowników, naszych kolegów związkowych tam zatrudnionych.

Drugiego dnia według procedury przyjęto regulamin, wybrane zostały odpowiednie komisje oraz delegaci mieli możliwość zapoznać się i podyskutować na temat sprawozdań z działalności Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa, Komisji Rewizyjnej, Skarbnika, przewodniczących KSPL i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał i wniosków. Szanowni Delegaci po głosowaniach, upoważnili Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” do ich realizacji. Podtrzymano dotychczasowe uchwały, wnioski i stanowiska dotyczące naszych postulatów związanych z podwyżką dla najmniej zarabiających, podtrzymaniem wynegocjowanych świadczeń pracowniczych w tym braku zgody na obniżkę wartości kwotowej za posiłek regeneracyjny, dalszych uzgodnień w kwestii PUZP (szczególnie długa i żywiołową dyskusja na temat protokołu nr 29 do PUZP), zwrócenie sytuacji na regiony poklęskowe w kraju i za granicą – ich wpływ na naszą gospodarkę leśną, omówione zostały sprawy związane z wizją kierunków rozwoju Lasów Państwowych. Poza tym tematy związane z ewentualnymi pojawiającymi się zagrożeniami dla naszej firmy oraz sprawy pracownicze – od kwestii podatkowych, ubezpieczeń pracowników, zespołów zadaniowych, nowych mundurów, zarządzeń i regulacji prawnych usprawniających i unowocześniających naszą pracę – po kwestie polepszenia komunikacji pionowej i poziomej.

Trzeciego dnia z rekomendacji Kapituły Odznaczeń Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” nadał odznaczenia Zasłużony dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” kolegom: Stanisławowi Warpechowskiemu oraz Leonowi Jarzembowskiemu, którzy swoją działalnością, postawą i oddaniem sprawom NSZZ „Solidarność” stali się wzorem do naśladowania.

Obrady XXIV Walnego Zebrania Delegatów uświetniły wystąpienia w imieniu Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego kol. Piotra Grążawskiego Sekretarza tychże struktur, księdza kanonika kapelana Leśnej Solidarności Wiktora Ojrzyńskiego oraz gospodarza terenu kol. Roberta Paciorka Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
Po przyjęciu wniosków, głosowaniach, kol. Przewodniczący zakończył uroczyście obrady dziękując koleżankom i kolegom za intensywną pracę na rzecz dobra pracowników PGL LP.

Kol. Dariusz Dyl
Zdj.: Mariusz Zieliński, Jacek Cichocki

Pisali o nas:

KRAJOWI LEŚNICY U NAS!

 

 

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/