Kolejna próba obciążenia Lasów Państwowych daniną

15 czerwca 2018 Marcelina Gosiewska Aktualności

W związku z poselskim projektem ustawy – o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw, proponującym m.in. wykorzystywanie środków Funduszu Leśnego na wynagrodzenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wystosował protest wobec kolejnej próby obciążenia Lasów Państwowych daniną.W załączeniu pełen tekst Protestu KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/