Sprzeciw Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność” wobec projektu zmian w ustawie o lasach

5 czerwca 2018 Marcelina Gosiewska Aktualności

W związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw w kontekście utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się próbie rozszerzenia działalności Lasów Państwowych o spółkę akcyjną.W załączeniu opinia KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” w przedmiotowym temacie:

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/