Stanowisko Leśnej „Solidarności” w sprawie powołania spółki akcyjnej z udziałem PGL LP

2 czerwca 2018 Marcelina Gosiewska Aktualności

 Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, obradujące w dniach 23-25 maja 2018 r. w Jedlni-Letnisku, podjęło jednogłośnie stanowisko w sprawie koncepcji powołania spółki akcyjnej z udziałem NFOŚiGW, BOŚ i PGL LP dla realizowania przez nią budownictwa opartego na technologii drewnianej na gruntach przekazywanych w formie aportu do tej spółki przez LP.WZD KSPL NSZZ „Solidarność” negatywnie oceniło projekt zmiany ustawy o lasach.

KSPL NSZZ „Solidarność” od samego początku popierała projekt rozwojowy LP „Polskie Domy Drewniane – Mieszkaj w zgodzie z Naturą” skierowany do pracowników LP oraz do społeczeństwa. Niestety obecnie projektowane „oprzyrządowanie” w postaci „Spółki Polskie Domy Drewniane” nie może być przez KSPL NSZZ „Solidarność” zaakceptowe.

Jednocześnie zaznaczamy, że Leśna SOLIDARNOŚĆ nie zakceptuje żadnego pomysłu tworzenia jakichkolwiek spółek w ramach szeroko rozumianego prawa leśnego w Polsce.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach i niektórych innych ustaw

Jacek Cichocki
Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność”

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/