Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej i kosztów ochrony prawnej dla pracowników PGL Lasy Państwowe

30 kwietnia 2018 Marcelina Gosiewska Aktualności

 W związku z dużym zainteresowaniem pracowników PGL LP możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zabezpieczającego w przypadku roszczeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, na zlecenie Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” firma brokerska Mentor S.A.wynegocjowała program ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej oraz kosztów ochrony prawnej dedykowany wyłącznie pracownikom Lasów Państwowych – OC Leśnika.

Jest to jedyne ubezpieczenie na rynku przygotowane specjalnie z myślą o leśnikach, które obejmuje ochroną m.in. szkody w mieniu pracodawcy, wyrządzone osobom trzecim, powstałe w ramach interwencji przez Straż Leśną, a także zapewniające ewentualny zwrot kosztów ochrony prawnej, tj. wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, kosztów sądowych, należności biegłych.

Ubezpieczenie zawierane jest w formie indywidualnej. Aby przystąpić do Programu należy zalogować się na stronę OC Leśnika i wykonać następujące działania:

krok 1: zapoznać się z warunkami ubezpieczenia,
krok 2: wpisać swój numer telefonu w wyznaczoną rubrykę,
krok 3: wpisać otrzymany kod sms w wyznaczone pole,
krok 4: wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać jeden z trzech zaproponowanych wariantów,
krok 5: po otrzymaniu indywidualnego numeru konta należy opłacić jednorazową składkę,
krok 6: po opłaceniu składki należy oczekiwać certyfikatu, który przyjdzie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy.

Do ubezpieczenia można przystępować do dnia 20 maja 2018 r. z datą odpowiedzialności od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. Ubezpieczenie zabezpiecza również uchybienia pracownika, które spowodowały szkody popełnione do 3 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zafunkcjonuje, jeżeli przystąpi do niego co najmniej 800 osób.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższej ulotce oraz na  Portalu OC Leśnika

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/