Dolnośląska Solidarność Leśników na WZD ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

25 października 2017 Marcelina Gosiewska Aktualności MSPL Wrocław

W tym roku WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” odbyło się w Strzelinie, miasteczku położonym na równinie wrocławskiej.

Obradom Przewodniczył Pan Kazimierz Kimso szef Regionu dolnośląskiej Solidarności a gościem honorowym był Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pan Piotr Duda.

W WZD brało udział czterech Delegatów z Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa  NSZZ „Solidarność” przy RDLP we Wrocławiu, kol. Kazimierz Jankowski z Nadleśnictwa Międzylesie, Robert Muła z Nadleśnictwa Wołów, Leszek Nowakowski z ZUL Wrocław oraz Adam Krakiewicz Przewodniczący MSPL a zarazem członek Prezydium WZD.

Podczas obrad odznaczono zasłużonych działaczy Związku a Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk uhonorował zasłużonych pedagogów, członków NSZZ „Solidarność”.

WZD przyjęło szereg Uchwał i Stanowisk dotyczących wzmocnienia PIP oraz wprowadzenia korzystnych dla pracowników zmian w Prawie Pracy.

Tekst: Marek Matus
Zdjęcia: Janusz Wolniak

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/