Komunikat Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

14 grudnia 2016 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

W dniu 12 grudnia 2016 r., przed rozpoczęciem obrad Kongresu Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zaplanowanych na 12-13 grudnia 2016 r. w Nagórzycach, odbyło się z inicjatywy i pod kierownictwem Przewodniczego KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza spotkanie z Szefową Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatą Sadurską.

Na spotkaniu strona związkowa „Solidarności” złożona z przewodniczących krajowych sekcji: gospodarki wodnej, geologii, parków narodowych i leśnictwa przedstawiła szereg problemów jakie mają miejsce obecnie w strukturach podległych resortowi Ministra Środowiska. Dużo miejsca poświęcono problemom z jakimi muszą sobie radzić Lasy Państwowe, w tym nowelizacja Prawa Łowieckiego i jej konsekwencje po wejście w życie rządowego projektu. Wskazano również na poważne konsekwencje w przypadku wyprowadzenia z LP sprzedaży drewna. Podczas rozmowy padło zapewnienie ze strony Pani Minister, że jeszcze
w tym dniu porozmawia na poruszane podczas spotkania tematy, z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz z Premier RP Beatą Szydło.

13 grudnia 2016 roku w godz. 13.00 – 14.45 (około) odbyło się posiedzenie połączonych  Komisji Sejmowych: Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) nad rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk  nr 1042) w sali im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C). Leśnej Solidarności udało się wprowadzić na posiedzenie komisji ponad 100 leśników. Na sali pojawili się również Koledzy Leśnicy z pozostałych central związkowych działających w PGL LP. Organizatorzy (Sejm) źle przygotowali się do obrad. Tylko niewielu leśników miało możliwość skorzystania z miejsc siedzących na Sali.

Pod murami Sejmu w tym czasie, podczas panującego mrozu, wspierało nas kilkuset naszych Koleżanek i Kolegów Leśników. Masowy pojaw leśników pod  Sejmem miał spokojny przebieg, baz skandowania jakichkolwiek haseł. Wprowadzono szereg zabiegów by nie dać się sprowokować i wciągnąć w odbywające się tym czasie
w Warszawie antyrządowe manifestacje. Daliśmy radę.

Obradom połączonych komisji RRW i OSZ przewodniczył Jarosław Sachajko (Kukiz15).  W początkowej fazie obrad pozwolono wypowiedzieć się stronie społecznej, w tym związkom zawodowym działającym w LP. Za Leśną Solidarność głos zabrali: Piotr Lutyk, Grażyna Zagrobelna (doradca przewodniczącego KSPL NSZZ „Solidarność”), Jacek Cichocki. Wypowiadali się również Koledzy ze Związku Leśników Polskich RP. Związkowcy jednoznacznie wskazywali na złe rozwiązania rządowego projektu. Jednocześnie wskazywali na gotowość podjęcia dyskusji nad wypracowaniem racjonalnego prawa. Głos w sprawie projektu zabrali również rolnicy wskazując
na konieczność szybkiego wprowadzenia proponowanych rozwiązań w projekcie rządowym. Niejednoznaczne stanowisko zaprezentował PZŁ. Przeciw projektowi wypowiedziały się organizacje pozarządowe.

Po przeciągających się dyskusjach zdecydowano o kontynuowaniu prac nad rządowym projektem w podkomisji złożonej z mniejszej liczby posłów. Podczas pracy podkomisji przewidziany jest również udział strony społecznej. Posiedzenie podkomisji, pod przewodnictwem poseł Anny Paluch (PiS) zaplanowano na dzień 9 stycznia 2017 roku. Strona związkowa już wskazała gotowość wypracowania racjonalnych zmian – propozycji do nowelizacji Prawa Łowieckiego.

Podsumowując:

Liczny udział Leśników pod Sejmem i podczas obrad połączonych komisji należy uznać za efektywny. Założony cel udało się zrealizować. Mam czas na prace, intensywne, ale jakże cenny czas, dzięki Wam Koleżanki i Koledzy pod Sejmem!

Zabiegi poczynione przez „Solidarność” podczas rozmów z przedstawicielem Prezydenta RP, liczny pojaw leśników pod Sejmem i aktywny udział w posiedzeniu komisji, z pewnością miały swój udział w dobrze odebranym przez stronę rządową wystąpieniu dyrektora generalnego LP dr inż. Konrada Tomaszewskiego na Komitecie Ekonomicznym. Wpłynęły też niewątpliwie na złagodzenie niekorzystnej narracji jaka wytworzyła się w ostatnim czasie wokół LP.

Dziękując Wam Koleżanki i Koledzy za udział w walce o naszą wspólną sprawę, wierzę, że w przyszłości czyhające niebezpieczeństwa na LP, tym samym na naszą pracę i byt, zjednoczeni zwalczymy!

 

Darz Bór!

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/