Posiedzenie Rady KSPL NSZZ „Solidarność” w dniu 8 czerwca br. w DGLP

17 czerwca 2016 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

Informacje przekazane przez Dyrektora Generalnego LP:
– sprawa Puszczy Białowieskiej i zakończonej inwentaryzacji,
– w sprzedaży drewna wyst. nieznaczne opóźnienie,
– trwają prace nad wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych,
– w przygotowaniu nowe zasady sprzedaży drewna oraz sortymentacji,
– kolejne spotkanie central związkowych z kierownictwem LP ws. PUZP prawdopodobnie na
przełomie czerwca i lipca br.,
– wobec spowolnienia w sprzedaży drewna nagrody za II kwartał i awanse nie są zagrożone,

– zaprezentowane umundurowanie codzienne wg nowego wzorca zostało skrytykowane przez dyrektora,
– przedstawione zostały wnioski z konferencji mieszkaniowej (wersja jeszcze niezaakceptowana przez dyrektora),
– obrona wizerunku LP w Internecie i pozostałych mediach.

Ponadto omówiono realizację Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dnia 23.02.2014 r. ws. Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w PGL LP. Poza związkami zawodowymi, regionalne dyrekcje LP zgłosiły szereg uwag do ww. zarządzenia: potrzeba wydłużenia czasu racy komisji, stwierdzone przypadki mobbingu w danej jednostce powinny być zgłaszane do jednostki nadrzędnej, brak wykazu wzorów dokumentów niezbędnych do pracy komisji, potrzeba szkoleń dla członków komisji itd.

Nadal notowane są przypadki bezprawnego pobierania podatku od nieruchomości od os. zajmujących mieszkania bezpłatne. Sprawa nadal nieuregulowana. Sfrustrowani użytkownicy lokali przygotowują się powoli do składania pozwów zbiorowych (przykład z RDLP w Szczecinku).

Pozostałe poruszone kwestie:
– przypadki występowania przewodniczących organizacji związkowych do MŚ z pominięciem nadrzędnych struktur związkowych,
– rozwój związku zawodowego –

Uważam, że wszystkie struktury zrzeszone w KSPL powinny także wybrać pełnomocników ds. rozwoju. Niestety większość Rady na zebraniu nie poparła tego projektu. Pomimo tego proszę, międzyregionalne i regionalne sekcje, które popierają ten pomysł o zgłaszanie do końca czerwca 2016 r. wybranych pełnomocników do kolegi Staszka Jeziorańskiego.

Dla tych osób zostanie zorganizowane szkolenie z rozwoju zz przez trenerów z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Mam nadzieję, że struktury międzyregionalne i regionalne sekcji , które nie wejdą w projekt, wykażą się na koniec roku dodatnim bilansem członków związku.
– szkolenie z stosowania zapisów Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe odbędzie się w DGLP 20 czerwca br. Z ramienia KSPL w szkoleniu wezmą udział: Marzena Wojciechowska i Adam Krakiewicz.
– Krajowe Zebranie Przewodniczących KZ odbędzie się w dniach 8-10 września br. w Spale,
– akcja „Wolne niedziele” – proszę o zbieranie podpisów. Szczegóły akcji zamieszczono na stronie internetowej KSPL, Komisji Krajowej oraz na http://www.wolnaniedziela.pl
Wypełnione listy proszę przesyłać na adres: Jacek Cichocki, KSPL NSZZ „Solidarność”, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń

– przedstawiono

przeprowadzonej na terenie RDLP we Wrocławiu i złożono
o przeprowadzenie podobnej
pozostałych RDLP na mocy

Termin wypełnienia ankiet wg. uchwały nr 8 wyznaczono 31 sierpnia 2016r.

Przewodniczący KSPL
Jacek Cichocki

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/