Witamy w NSZZ „Solidarność”

22 lutego 2016 Stanisław Jeziorański Aktualności MSPL Szczecinek

ZOZ NSZZ Solidarność przy N. Leśny Dwór

Pod koniec stycznia 2016 r. koledzy z Nadleśnictwa Leśny Dwór postanowili założyć związek zawodowy. Wybrali przynależność do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
W bardzo krótkim czasie kilkanaście osób zapisało się do naszej Organizacji. Aktywność leśników była znakomita i już w dniu 28 stycznia dokonano wyborów władz zakładowej organizacji związkowej oraz delegatów do Międzyregionalnej Sekcji. W zebraniu uczestniczyli: Stanisław Szukała, Przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”, Piotr Piotrowski, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych NSZZ „Solidarność” w Szczecinku, zaproszeni goście z Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. Dla leśników obecnie bardzo ważną sprawą są zmiany w układzie zbiorowym pracy, które mają poprawić sytuacje pracowników Lasów Państwowych w szerokim zakresie. Deklaracje składane na zebraniu wyborczym, szczególnie w zakresie zwiększenia liczby członków Związku, powinny w najbliższym czasie doprowadzić do istnego rozkwitu uzwiązkowienia wśród leśników na naszym terenie. Przewodniczący organizacji związkowych obecni na zebraniu przedstawili aktualne sprawy, którymi zajmuje się związek oraz złożyli życzenia owocnej pracy zawodowej i związkowej Kolegom z Nadleśnictwa Leśny Dwór. Wybory przeprowadzono przy współudziale Regionalnej Komisji Wyborczej ze Słupska.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/