Dezaprobata dla działań Ministerstwa Środowiska!

3 listopada 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę wobec ostatnich działań Ministerstwa Środowiska w zakresie leśnictwa. Dezaprobata dotyczy formy powołania Rady Leśnictwa oraz odmowy uczestniczenia Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i przedstawicieli społeczności lokalnych w konferencji na temat Puszczy Białowieskiej – w dniu 28 października 2015r.\

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/