Stanowiska i Pisma do DGLP po posiedzeniu Rady w dniach 7-9 września 2015r.

18 września 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

Na posiedzeniu podjęto pięć Stanowisk (w załączeniu):
1.

  w sprawie opracowania Ramowego Regulaminu Przyznawania Nagród dla wszystkich pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
2.
w sprawie aktualnej sytuacji w lasach Puszczy Białowieskiej.
3.
w sprawie projektów Planów Urządzenia Lasów dla Nadleśnictwa Stuposiany i Nadleśnictwa Lutowiska oraz problemów w trakcie opiniowania wyżej wymienionych dokumentów przez RDOŚ.
4.
w sprawie oceny wstępnego katalogu opisów stanowisk pracy w
nadleśnictwie.
5.
w sprawie potrzeby zmian Zarządzenia nr 84 DGLP z 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP.

Ponadto ustalono wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i odpowiedzi na pisma do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w niżej wymienionych sprawach (w załączeniu):
1.2.

3.
.
4.

5.

Wobec faktu, że w dniu 10.09.2015 r. otrzymaliśmy z DGLP odpowiedź na nasze wnioski dotyczące zmian i wyjaśnień wymaganych w PUZP, pismo w tej sprawie zostanie opracowane po zebraniu uwag z KZ, MOZ, RSPL, MSPL.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/