KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN do projektu rozporządzenia o podziale subwencji

Opiniowane rozporządzenie jest jednym z najważniejszych aktów wykonawczych dotyczących ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozporządzenie definiuje i określa wpływ poszczególnych składowych na wysokość subwencji, jakie uczelnie i instytuty, których to rozporządzenie dotyczy, otrzymają w okresie od 2019 roku do 2024 oraz po roku 2024.
 

KSN NSZZ „Solidarność” podtrzymuje także uwagi dotyczące podziału subwencji, przedstawione w opinii z dnia 14 października 2018 r. do projektu rozporządzenia z dnia 14 września 2018 r.


Kategorie: Ogólne