KSN NSZZ Solidarność

Ś.P. Kol. Kazimierz Grelak

W dniu 5 czerwca 2019 r. w wieku 94 lat odszedł na zawsze jeden z naszych założycieli, nestorów i mentorów, Ś.P. Kol. Kazimierz Grelak, emerytowany profesor Politechniki Lubelskiej, który wcześniej pracował na Politechnice Gdańskiej.


Ś.P. Kol. Kazimierz Grelak był bezpartyjnym i represjonowanym działaczem Rad Robotniczych w 1956 r. oraz uczestnikiem wydarzeń grudnia 1970 i sierpnia 1980 w Gdańsku.

Jego wspomnienia z okresu powstawania NSZZ Solidarność, jej struktur branżowych (OKPN i struktur OKPN w Regionach), a potem Krajowej Sekcji Nauki, i kształtowania projektów ustaw dotyczących nauki oraz szkolnictwa wyższego w tamtym okresie, zostały opublikowane z okazji jubileuszu 25-lecia NSZZ Solidarność (pobierz), a następnie umieszczone w wydaniu książkowym po obchodach naszego XXX-lecia.

        K   .G. 


Kategorie: Ogólne