KSN NSZZ Solidarność

Rezolucja ETUCE o wolności akademickiej - tłumaczenie na język polski

Udostępniamy polską wersję językową ważnej Rezolucji o Wzmocnieniu wolności akademickiej w Europie (pobierz), przyjętej w dniach 26 - 28 listopada 2018 r. w Atenach, gdzie odbyła się Specjalna Konferencja ETUCE zatytułowana „Kształtowanie przyszłości Europy: Rola związków zawodowych działających w obszarze edukacji” (ETUCE Special Conference - Shaping the Future of Europe: The Role of Education Trade Unions).

Oryginalny tekst Rezolucji jest dostępny tutaj.

Więcej informacji o Specjalnej Konferencji ETUCE oraz pozostałe rezolucje podjęte w listopadzie 2018 r. w Atenach znajdują się na naszej stronie, w zakładce Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – przejdź do informacji o Konferencji ETUCE