KSN NSZZ Solidarność

Konstytucja dla Nauki – Przewodnik po reformie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało Przewodnik po Systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Materiały  w nim zawarte mogą być przydatne w procesie wdrażania nowych regulacji prawnych na uczelniach.

Na stronie Konstytucji dla Nauki dostępna jest pierwsza część przewodnika dotycząca następujących zagadnień:

 • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
   
 • Sprawy pracownicze
   
 • Procedury awansu naukowego
   
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
   
 • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
   
 • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
   
 • Finansowanie uczelni
   
 • Nadzór nad uczelniami

Druga część przewodnika, ujmująca kwestie związane z ewaluacją ukaże się wiosną.


Kategorie: Ogólne