KSN NSZZ Solidarność

MNiSW informuje o sprawach pracowniczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informacje dotyczące spraw pracowniczych: zmiany stawek wynagrodzeń oraz stanowisk pracowników uczelni. Informacje te są dostępne na stronie Konstytucji dla Nauki. Aby przejść na stronę KDN kliknij tutaj:


Ministerstwo informuje między innymi o wzroście minimalnych wynagrodzeń za pracę nauczycieli akademickich, a także o zmianach zasad ustalania stawek wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, oraz o zwiększeniu w 2019 roku środków na wynagrodzenia pracowników uczelni, w wysokości 7% w stosunku do funduszu wynagrodzeń w 2017 r.

Pod podanym linkiem można znaleźć również informacje o różnych formach zatrudnienia na uczelniach w odniesieniu do obowiązujących przepisów.


Kategorie: Ogólne