KSN NSZZ Solidarność

Sprawozdanie ze Specjalnej Konferencji ETUCE – listopad 2018

W dniach 26 - 28 listopada 2018 r. w Atenach  odbyła się Specjalna Konferencja ETUCE zatytułowana „Kształtowanie przyszłości Europy: Rola związków zawodowych działających w obszarze edukacji” (ETUCE Special Conference - Shaping the Future of Europe: The Role of Education Trade Unions).

Krajową Sekcję Nauki NSZZ “Solidarność” reprezentowała Aniela Białowolska – Tejchman,  Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i członek Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” Krzysztof Pszczółka.


Podczas konferencji podjęto następujące rezolucje:

• Rezolucja w sprawie kształtowania przyszłości Europy: Rola związków zawodowych działających w obszarze edukacji

• Rezolucja w sprawie zaangażowania nauczycieli we wszystkie decyzje dotyczące zawodu nauczyciela i systemu edukacji

• Rezolucja w sprawie związków zawodowych działających w obszarze edukacji i młodzieży

• Rezolucja w sprawie ustalenia priorytetów w celu opracowania planu działania ETUCE na rzecz równości, różnorodności i przeciw wykluczeniu społecznemu

• Rezolucja w sprawie przywrócenia dialogu, zgromadzeń i powszechnych dyskusji. W kierunku dobrych praktyk w jednostkach edukacyjnych

• Rezolucja w sprawie wzmocnienia wolności akademickiej w Europie


Więcej informacji w załączonym sprawozdaniu – pobierz