KSN NSZZ Solidarność

Szkolenie z wdrażania ustawy 2.0 dla związków zawodowych

W dniach 13-14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych związków zawodowych.

Program szkolenia obejmował następujące panele tematyczne:


Ewaluacja działalności naukowej uczelni

Prowadzący:

 • Aleksander Dańda,
  Dyrektor Departamentu Nauki MNiSW

   
 • Bogdan Szkup,
  Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW

   
 • Bartłomiej Banaszak,
  Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW

Finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Prowadzący:

 • Mariusz Zielonka,
  Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW

Sprawy pracownicze

Prowadzący:

 • Marcin Czaja,
  Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW

   
 • Ewa Trojanowska,
  Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW

Ustrój uczelni - wybrane aspekty

Prowadzący:

 • Marcin Czaja,
  Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW

Poniżej umieszczamy materiały ze szkolenia udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

 

A

AA

AA

AA

AA

AA

                                                                                                                       fot. M. Kaczyńska
                                                                                                więcej zdjęć w galerii na stronie głównej


Kategorie: Ogólne