KSN NSZZ Solidarność

Spotkanie przedstawicieli KSN NSZZ "Solidarność" w MNiSW

W dniu 5 grudnia 2018 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem spotkania było przedstawienie problemów pojawiających się w uczelniach i instytutach badawczych w związku wejściem w życie nowej ustawy. Szczególny nacisk położono na sprawy pracownicze.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali:

 • Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Piotr Müller, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Piotr Ziółkowski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów
 • Ewa Trojanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego
 • Mariusz Zielonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansowania

Ze strony Krajowej Sekcji Nauki obecni byli:

 • Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN
 • Bogusław Dołęga, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN
 • Marek Kisilowski, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN
 • Krzysztof Pszczółka, Zastępca Przewodniczącego Rady KSN
 • Marek Sawicki, Sekretarz Rady KSN
 • Adam Zawadzki, Przewodniczący Komisji KSN ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Spotkanie dotyczyło następujących spraw:

 1. Sytuacja pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w świetle nowych przepisów. Podwyżki dla pracowników.
 2. Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich.
 3. Sprawa stanowisk nauczycieli akademickich i rotacji.
 4. Algorytm podziału środków finansowych.
 5. Inne sprawy.

Więcej informacji w  notatce ze spotkania przedstawicieli KSN w MNiSW w dniu 05.12.2018 - pobierz


Kategorie: Ogólne